ORGANIZING COMMITTEES
LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Chair
Jianyong Zheng, China
Co-Chair
Jian Xu, China
 • Jianyong Zheng
  China
  Lingyu Zhang
  China
 • Jian Xu
  China
  Yubo Tao
  China
 • Chong Tong
  China
  Zhiye Du
  China
 • Jiaye Wen
  China
  Jiaxin Yuan
  China
 • Liefeng Gong
  China
  Jian Xu
  China
 • You Pei
  China
  Jingchao Zhang
  China
INTERNATIONAL LIAISON COMMITTEE
Chair
Jinwen Mai, China
Co-Chair
Susana Naranjo
Villamil, France
Co-Chair
Jing Yuan, China
 • Luana Batista Moraes
  Brazil
  Fabio Tossani
  Italy
 • D├ębora de Oliveira Amorim
  Brazil
  Guannan Wang
  China
 • Miltom Shigihara
  Brazil